Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0038
žiadosť o nedelegovanie
KR berie na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0038
Dátum zaevidovania: 08.06.2017 11:24
Dátum vyriešenia: 08.06.2017 11:24
Stav: Vyriešené