Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0015
sťažnosť na výkon R
KR uvedenú sťažnosť vzala na vedomie a bude sa ňou zaoberať na svojom zasadnutí dňa 19.4.2017.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0015
Klub: OŠK Krišovská Liesková
Dátum zaevidovania: 19.04.2017 10:29
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 20:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za sťažnosť na výkon R. 40 EUR 20.04.2017 20:23