Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0014
žiadosť o zmenu delegovaného R
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0014
Klub: TJ Pokrok Krásnovce
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 11:03
Dátum vyriešenia: 12.04.2017 11:16
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za zmenu delegovaného R 17 EUR 12.04.2017 11:16