Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0013
Pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0013
Klub: OFK Vojany
Dátum zaevidovania: 04.04.2017 14:26
Dátum vyriešenia: 04.04.2017 14:26
Stav: Vyriešené