Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0012
žiadosť o nedelegovanie
KR berie na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0012
Dátum zaevidovania: 23.03.2017 10:27
Dátum vyriešenia: 23.03.2017 10:28
Stav: Vyriešené