Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0011
sťažnosť na výkon R
KR uvedenú sťažnosť vzala na vedomie. Na svojom zasadnutí dňa 26.10.2016 vykonala s menovaným R pohovor a prijala opatrenia.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0011
Klub: OcŠK Pozdišovce
Dátum zaevidovania: 27.10.2016 10:48
Dátum vyriešenia: 27.10.2016 10:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Sťažnosť na výkon R 40 EUR 27.10.2016 10:49