Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0010
Pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0010
Klub: TJ Bánovce nad Ondavou
Dátum zaevidovania: 19.10.2016 08:37
Dátum vyriešenia: 19.10.2016 08:38
Stav: Vyriešené