Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0009
žiadosť o zmenu delegovaného R
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0009
Klub: TJ Družstevník Záhor
Dátum zaevidovania: 29.09.2016 18:08
Dátum vyriešenia: 29.09.2016 18:09
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
17 EUR 29.09.2016 18:08