Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0008
žiadosť o zrušenie obsadenia
KR uvedenú žiadosť (ospravedlnenie) berie na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0008
Dátum zaevidovania: 12.09.2016 17:49
Dátum vyriešenia: 12.09.2016 17:49
Stav: Vyriešené