Komisia rozhodcov
Členovia
Anton Stretavský
Maroš Kurtak
Ján Špivák
Vladimír Lisák
Oto Palinský
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-KR-2017/2018-0070žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0069obsadzovanie na stretnutia
MI-KR-2017/2018-0068obsadzovanie na stretnutia
MI-KR-2017/2018-0067vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0066vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0065sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0064žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0063žiadosť o zmenu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0062žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0061žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0060oznámenie o neodohraní stretnutia
MI-KR-2017/2018-0059žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0058žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0057žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0056žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0055zmena terminu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0054žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0053pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0052pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0051pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0050pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0048žiadosť o zaslanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0047žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0046sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0045pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0044žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2017/2018-0043žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2017/2018-0042žiadosť o zrušenie obsadenia
MI-KR-2017/2018-0041Pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0040žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0039Pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0038žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2017/2018-0037žiadosť o zrušenie obsadenia
MI-KR-2017/2018-0036sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0035žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0034ospravedlnenie z neúčasti na kontr. fyz. previerkách dňa 11.10.2017
MI-KR-2017/2018-0033žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0032žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0031žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2017/2018-0030žiadosť o zrušenie obsadenia
MI-KR-2017/2018-0029žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2017/2018-0028sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0027žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0026Pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0025Žiadosti o zmenu obsadeného R
MI-KR-2017/2018-0024Pochvaly na výkon R
MI-KR-2017/2018-0023Oznámenie o zrušení obsadenia
MI-KR-2017/2018-0022Oznámenie o neobsadzovaní na stretnutia
MI-KR-2017/2018-0021žiadosť o zrušenie obsadenia