Komisia rozhodcov
Členovia
Anton Stretavský
Maroš Kurtak
Ján Špivák
Vladimír Lisák
Oto Palinský
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-KR-2018/2019-0029Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0028Žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2018/2019-0027Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0026Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0025Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0024Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2018/2019-0023Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0022Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0021Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0020Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0019Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0018Žiadosť klubu o vetovanie R a D
MI-KR-2018/2019-0017Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0016Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0015Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2018/2019-0014Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0013Informácia o platbe členského poplatku
MI-KR-2018/2019-0012Žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2018/2019-0011Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0010Žiadosť o delegovanie
MI-KR-2018/2019-0009Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0008Žiadosť klubu o vetovanie R a D
MI-KR-2018/2019-0007žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0006žiadosť o delegovanie
MI-KR-2018/2019-0005ospravedlnenie z letného seminára R
MI-KR-2018/2019-0004žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0003ospravedlnenie z letného seminára R
MI-KR-2018/2019-0002ospravedlnenie z neúčasti na seminári R
MI-KR-2018/2019-0001ospravedlnenie z neúčasti na seminári R