Komisia rozhodcov
Členovia
Anton Stretavský
Maroš Kurtak
Ján Špivák
Vladimír Lisák
Oto Palinský
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-KR-2017/2018-0094Pochvala na výkon R a D
MI-KR-2017/2018-0093žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0092pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0091vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0090sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0089Žiadosť o zhodnotenie výkonu R
MI-KR-2017/2018-0088pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0087vyjadrenie k sťažnosti
MI-KR-2017/2018-0086sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0085pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0084žiadosť o zrušenie obsadenia
MI-KR-2017/2018-0083pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0082žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0081žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0080žiadosť o doručenie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0079žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2017/2018-0078žiadosť o zrušenie obsadenia
MI-KR-2017/2018-0077žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0076žiadosť o zrušenie obsadenia
MI-KR-2017/2018-0075vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0074vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0073sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0072žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0071žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0070žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0069obsadzovanie na stretnutia
MI-KR-2017/2018-0068obsadzovanie na stretnutia
MI-KR-2017/2018-0067vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0066vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0065sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0064žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0063žiadosť o zmenu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0062žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0061žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0060oznámenie o neodohraní stretnutia
MI-KR-2017/2018-0059žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0058žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0057žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0056žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0055zmena terminu stretnutia
MI-KR-2017/2018-0054žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0053pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0052pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0051pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0050pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0048žiadosť o zaslanie videozáznamu
MI-KR-2017/2018-0047žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2017/2018-0046sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0045pochvala na výkon R