Komisia rozhodcov
Členovia
Ján Špivák
Maroš Kurtak
Alexander Szabó
Anton Stretavský
Michal Polák
Tajomníci