Komisia rozhodcov
Členovia
Ján Špivák
Maroš Kurtak
Alexander Szabó
Anton Stretavský
Michal Polák
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-KR-2016/2017-0033Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0032Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0031Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0030Žiadosť o zmenu ÚHČ stretnutia
MI-KR-2016/2017-0029Žiadosť o zmenu ÚHČ stretnutia
MI-KR-2016/2017-0028Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0027sťažnosť na výkon R
MI-KR-2016/2017-0026Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0025žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2016/2017-0024Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0023sťažnosť na výkon R
MI-KR-2016/2017-0022žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2016/2017-0021žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2016/2017-0020Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0019Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0018sťažnosť na výkon R
MI-KR-2016/2017-0017sťažnosť na výkon R
MI-KR-2016/2017-0016Žiadosť o znovu delegovanie na stretnutia ObFZ MI
MI-KR-2016/2017-0015sťažnosť na výkon R
MI-KR-2016/2017-0014žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2016/2017-0013Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0012žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2016/2017-0011sťažnosť na výkon R
MI-KR-2016/2017-0010Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0009žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2016/2017-0008žiadosť o zrušenie obsadenia
MI-KR-2016/2017-0007sťažnosť na výkon R
MI-KR-2016/2017-0006žiadosť o zmenu ÚHČ stretnutia
MI-KR-2016/2017-0005žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2016/2017-0003ospravedlnenie z neúčasti na pracovnom stretnutí ISSF manažérov
MI-KR-2016/2017-0002ospravedlnenie z neúčasti na pracovnom stretnutí ISSF manažérov
MI-KR-2016/2017-0001ospravedlnenie z neúčasti na pracovnom stretnutí ISSF manažérov