Disciplinárna komisia
MI-DK-2017/2018-0097
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP
Z ÚS ObFZ 2017/2018 č. 17 z 04.10.2017 - zo Správ ŠTK: Bez RP na stretnutia v dňoch 27.9.-01.10.2017 nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach: III.L mž - 5.k. z 30.09.2017: Trhovište - Strážske (hráči Ho: Dominik Sabanoš - 1400001, Max-Xavier Minárik - 1399893 - obaja nastúpili s výtlačkom z ISSF; klub Strážske bol povinný na ObFZ do 48 h e-mailom doručiť kópie ich RP, alebo cez ISSF informáciu o ich nedoručení; kópie RP hráčov aj s kópiou dokladu od dealera o ich doručení doručiť na ObFZ obratom.
Rozhodnutie: MI-DK-2017/2018-0097
Klub: ŠK Strážske
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 10:16
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 10:17
Stav: Vyriešené
POKUTY