Disciplinárna komisia
MI-DK-2017/2018-0096
Nedoručenie RP napriek upozorneniu
Z ÚS ObFZ 2017/2018 č. 17 z 04.10.2017 - zo Správ ŠTK: Ani do 04.10.2017 do 16:00 h ich nedoručili: ● Bánovce n/O - k stretn. 6.k. VII.L Z m z 24.09.2017 Strážske B - Bánovce n/O (klub bol povinný na ObFZ doručiť kópiu RP hráča Marek Maďar - 1225114, aj s kópiou dokladu od dealera o doručení RP).
Rozhodnutie: MI-DK-2017/2018-0096
Klub: TJ Bánovce nad Ondavou
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 10:13
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 10:14
Stav: Vyriešené
POKUTY