Disciplinárna komisia
MI-DK-2017/2018-0055
Neprístojnosti
Neprístojnosti počas stretnutía: V stretnutí 2.k. VII.L V m R.Hrabovec - Kusín z 10.9.2017 Prítomní R: P.Dziad, R.Hrabovec VD Jozef Beňatinský neosp, HU Juraj Cinkanič,neosp., kap. Tomáš Polák neos, Kusín VD Milan Čorej osp., kap Patrik Romanec. Rozhodnutie DK: DK podľa DP 58/1.d/3 udeľuje pokutu klubu R.Hrabovec 50€, PO uzavretie HP na 1 str. do 30.6.2018, zvýšenie počtu usporiadateľov na 8 s menným dokladovaní 10€ ZF, R.Hrabovec 3x4€ za neúčasť na DK.
Rozhodnutie: MI-DK-2017/2018-0055
Klub: TJ Družstevník Ruský Hrabovec
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 20:24
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 20:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Prerokovanie neprístojnosti v stretnutí 10 EUR 13.09.2017 20:24
POKUTY