Disciplinárna komisia
MI-DK-2017/2018-0007
Nedoručenie RP na ObFZ
Z ÚS ObFZ č. 6 - zo Správ ŠTK ObFZ: Bez RP na stretnutia v dňoch 5.-6.8.2017 nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach: - VI.L m - 1.k. z 06.08.2017: Veľ. Revištia B - Vojany (hráč Do č. 22 - Stanislav Dorka - 1390048 - overený v ISSF; klub jeho RP na ObFZ nedoručil ani do 9.8.2017 do 16:00 h a bol povinný ho doručiť obratom).
Rozhodnutie: MI-DK-2017/2018-0007
Klub: TJ Veľké Revištia
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 23:08
Dátum vyriešenia: 11.08.2017 23:08
Stav: Vyriešené
POKUTY