Disciplinárna komisia
MI-DK-2016/2017-0297
Nevyplnenie zápisu o stretnutí v ISSF (laik)
Z ÚS ObFZ č. 50 z 14.06.2017 - zo Správ ŠTK: V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 8.-11.6.2017 ho v ISSF nevyplnili a nevyhotovili ani papierový zápis o stretnutí tieto FO a FK: Veľ. Slemence (v stretn. 20.k. IV.L Z ž U15 z 09.06.2017 Veľ. Slemence - Budkovce 0:3). Do pozornosti DK.
Rozhodnutie: MI-DK-2016/2017-0297
Klub: FK Veľké Slemence
Dátum zaevidovania: 15.06.2017 21:00
Dátum vyriešenia: 15.06.2017 21:03
Stav: Vyriešené
POKUTY