Disciplinárna komisia
MI-DK-2016/2017-0296
Neskorý začiatok stretnutia
Z ÚS ObFZ č. 50 - zo Správ ŠTK: !Rozhodnutia ŠTK: - VII.L V m - 17.k. z 11.06.2017: Poruba p/V - Veľ. Revištia B (15´ z viny Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK (RS, F7c/c7/11).
Rozhodnutie: MI-DK-2016/2017-0296
Klub: TJ Veľké Revištia
Dátum zaevidovania: 15.06.2017 15:54
Dátum vyriešenia: 15.06.2017 15:55
Stav: Vyriešené
POKUTY