Disciplinárna komisia
MI-DK-2016/2017-0202
Nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK po predvolaní
Z ÚS ObFZ č. 42 z 19.04.2017 - zo Správ ŠTK: Dňa 19.04.2017 sa naň k prerokovaniu pretrvávajúcich nedostatkov vo vybavení futbalového ihriska nedostavili zástupcovia týchto FO a FK: - Beša (bez akéhokoľvek oznámenia). Do pozornosti DK (PP: Beša - 4 €; RS, bod F7a/a2/02).
Rozhodnutie: MI-DK-2016/2017-0202
Klub: FK Beša
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 16:09
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 16:10
Stav: Vyriešené
POKUTY