Disciplinárna komisia
MI-DK-2016/2017-0201
Nenastúpenie na stretnutie
Z ÚS ŠTK č. 42 z 19.04.2017 - zo Správ ŠTK: - odvetné stretnutie 4.k. 15.r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 z 19.04.2017 o 17:00 h Vyš. Remety - Palín 3:0 kont. Do pozornosti DK (PP: Palín - 200 €; RS, bod F7c/c7/05).
Rozhodnutie: MI-DK-2016/2017-0201
Klub: ŠK AGRO Palín
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 16:06
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 16:07
Stav: Vyriešené
POKUTY