Disciplinárna komisia
MI-DK-2016/2017-0199
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 12.-16.4.2017 tieto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: -V.L V d U19 -12.k. z 13.04.2017: Rus. Hrabovec - Porostov (1); - VI.L m 17.k. z 16.04.2017: Zalužice - Hatalov (1). Do pozornosti DK.
Rozhodnutie: MI-DK-2016/2017-0199
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 15:58
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 16:00
Stav: Vyriešené
POKUTY