Disciplinárna komisia
MI-DK-2016/2017-0166
Požiadavka o odstupné
DK ObFZ obdŕžala doklad o úhrade odstupného od OŠK Budkovce v prospech TJ Palín za hráčov Miroslav Frič a Dominik Frič. DK upúšťa od ďalšieho šetrenia.Poplatok 10€ za prerokovanie žiadosti v ZF.
Rozhodnutie: MI-DK-2016/2017-0166
Klub: ŠK AGRO Palín
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 09:03
Dátum vyriešenia: 17.03.2017 09:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Prerokovanie žiadosti o odstupné 10 EUR 17.03.2017 09:06
Poplatok za prerokovanie žiadosti o odstupné 10 EUR 17.03.2017 09:07