Disciplinárna komisia
MI-DK-2016/2017-0165
Neuhradenie ZF
DK ObFZ Mi žiada OŠK Budkovce o predloženie úhrady faktúry v prospech ŠK Palín za prestup hráčov M.Frič a D.Frič do 10.3.2017
Rozhodnutie: MI-DK-2016/2017-0165
Klub: ŠK AGRO Palín
Dátum zaevidovania: 02.03.2017 08:38
Dátum vyriešenia: 02.03.2017 08:38
Stav: Vyriešené