Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Uhrina
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2017/2018-0001Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu