Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Uhrina
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2017/2018-0075Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0074Nespracovanie zápisu laika
MI-DK-2017/2018-0073Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP
MI-DK-2017/2018-0072Nedoručenie RP napriek upozorneniu
MI-DK-2017/2018-0071Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0070Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0069Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0068Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0067Neskoré doručenie dokladu o úhrade
MI-DK-2017/2018-0066Neprístojnosti
MI-DK-2017/2018-0062Nedoručenie ZH
MI-DK-2017/2018-0061Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP
MI-DK-2017/2018-0060Nedoručenie RP napriek upozorneniu
MI-DK-2017/2018-0059Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0058Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0057Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0056Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0055Neprístojnosti
MI-DK-2017/2018-0051Predvolanie na DK
MI-DK-2017/2018-0050Predvolanie na DK
MI-DK-2017/2018-0049Nedoručenie ZH ani po upozornení
MI-DK-2017/2018-0048Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP
MI-DK-2017/2018-0047Nedoručenie RP na ObFZ napriek upozorneniu
MI-DK-2017/2018-0046Nedohranie stretnutí
MI-DK-2017/2018-0045Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0044Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0043Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0042Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0039Neprístojnosti
MI-DK-2017/2018-0038Zlá výška odstupného
MI-DK-2017/2018-0036Nedoručenie ZH
MI-DK-2017/2018-0035Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP
MI-DK-2017/2018-0034Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0033Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0032Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0029Predvolanie na DK
MI-DK-2017/2018-0026Zla výška odstupného