Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Uhrina
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2017/2018-0147Dodatočné doručenie vyžiadaného videozáznamu
MI-DK-2017/2018-0146Neprístojnosti
MI-DK-2017/2018-0145Štart hráča v stretnutí s neuhradeným čl. poplatkom
MI-DK-2017/2018-0144Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu
MI-DK-2017/2018-0143Nedohranie stretnutí
MI-DK-2017/2018-0142Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0141Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0140Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0139Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0128Nespracovanie zápisu laika
MI-DK-2017/2018-0127Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0126Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0125Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0124Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0122Nedohranie stretnutí
MI-DK-2017/2018-0121Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0120Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0119Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0118Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0117Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu
MI-DK-2017/2018-0107Nedoručenie RP na ObFZ napriek upozorneniu
MI-DK-2017/2018-0106Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0105Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0104Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0103Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0102Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0101Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní