Disciplinárna komisia
Členovia
Lukáš Ondráček
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2017/2018-0254Nedostavenie sa na zasadnutie DK po predvolaní
MI-DK-2017/2018-0252Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0251Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0250DP - Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0249neopravnený štart hráča
MI-DK-2017/2018-0248Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0247DP - Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0241Predvolanie na DK
MI-DK-2017/2018-0240Predvolanie na DK
MI-DK-2017/2018-0239Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0238Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0237DP - vulgárna nadávka R
MI-DK-2017/2018-0236DS za neoprávnený štart hráča
MI-DK-2017/2018-0235Predčasne ukončené stretnutie
MI-DK-2017/2018-0234Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0233Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia
MI-DK-2017/2018-0232DP - nenastúpenie družstva na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0231DP - nenastúpenie družstva na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0230Nepripravená technika k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0229Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0228Nepripravená technika k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0227DP - vulgárna nadávka R
MI-DK-2017/2018-0223Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0222Nepripravená technika k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0221Oneskorený začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0218Oneskorený začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0217Oneskorený začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0216Nepripravená technika k stretnutiu:
MI-DK-2017/2018-0215Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0214Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0213Nepripravená technika k stretnutiu:
MI-DK-2017/2018-0212DP - nenastúpenie družstva na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0211Predvolanie na DK
MI-DK-2017/2018-0209Predvolanie na DK
MI-DK-2017/2018-0207DP - vulgárna nadávka R
MI-DK-2017/2018-0205DP - HNS - Diskriminácia - HNSP