Disciplinárna komisia
Členovia
Lukáš Ondráček
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2017/2018-0168Pokuta za nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní
MI-DK-2017/2018-0167Pokuta za odstúpenie zo súťaže
MI-DK-2017/2018-0165NŠH na cudzí RP
MI-DK-2017/2018-0163DS - inzultácia rozhodcu
MI-DK-2017/2018-0162DS - inzultácia rozhodcu
MI-DK-2017/2018-0159DS po ČK - HNS
MI-DK-2017/2018-0157Predvolanie na DK
MI-DK-2017/2018-0154HNS - vulgárna nadávka rozhodcovi
MI-DK-2017/2018-0153DP - kopnutie protihráča v prerušenej hre
MI-DK-2017/2018-0152Odhlásenie družstva zo súťaže
MI-DK-2017/2018-0149Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ
MI-DK-2017/2018-0148ČK na Turnaji ObFZ mužov v HaFu
MI-DK-2017/2018-0147Dodatočné doručenie vyžiadaného videozáznamu
MI-DK-2017/2018-0146Neprístojnosti
MI-DK-2017/2018-0145Štart hráča v stretnutí s neuhradeným čl. poplatkom
MI-DK-2017/2018-0144Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu
MI-DK-2017/2018-0143Nedohranie stretnutí
MI-DK-2017/2018-0142Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0141Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0140Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0139Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0128Nespracovanie zápisu laika
MI-DK-2017/2018-0127Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2017/2018-0126Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0125Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0124Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0122Nedohranie stretnutí
MI-DK-2017/2018-0121Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0120Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2017/2018-0119Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu