Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Uhrina
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2016/2017-0202Nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK po predvolaní
MI-DK-2016/2017-0201Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2016/2017-0200Nedohranie stretnutia
MI-DK-2016/2017-0199Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0198Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0197Žiadosť o zmenu DS
MI-DK-2016/2017-0196Napomínanie 5xŽK
MI-DK-2016/2017-0191Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0190Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0189Žiadosť o zmenu DS
MI-DK-2016/2017-0188Napomínanie 5xŽK
MI-DK-2016/2017-0178Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2016/2017-0177Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0176Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0175nevhodné správanie sa divákov
MI-DK-2016/2017-0174Námietka voči štartu hráča
MI-DK-2016/2017-0173Disciplinárna sankcia po ČK
MI-DK-2016/2017-0172Žiadosť o zmenu DS
MI-DK-2016/2017-0171Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2016/2017-0170Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0169Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0168Disciplinárna sankcia po ČK
MI-DK-2016/2017-0167Disciplinárna sankcia po ČK
MI-DK-2016/2017-0166Požiadavka o odstupné
MI-DK-2016/2017-0165Neuhradenie ZF
MI-DK-2016/2017-0164Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0163Nedohranie stretnutia
MI-DK-2016/2017-0162Nepripravenosť hracej plochy
MI-DK-2016/2017-0161Neposkytnutie šatní pre hostí a DO
MI-DK-2016/2017-0160Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0159Dodatočne neupravená nominácia družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0158Neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0157Neprístojnosti
MI-DK-2016/2017-0153Napomenutie 5xŽK