Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Uhrina
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2016/2017-0166Požiadavka o odstupné
MI-DK-2016/2017-0165Neuhradenie ZF
MI-DK-2016/2017-0164Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0163Nedohranie stretnutia
MI-DK-2016/2017-0162Nepripravenosť hracej plochy
MI-DK-2016/2017-0161Neposkytnutie šatní pre hostí a DO
MI-DK-2016/2017-0160Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0159Dodatočne neupravená nominácia družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0158Neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0157Neprístojnosti
MI-DK-2016/2017-0153Napomenutie 5xŽK
MI-DK-2016/2017-0152Napomenutie 5xŽK
MI-DK-2016/2017-0151Žiadosť o zmenu DS
MI-DK-2016/2017-0148Nedohrané stretnutie
MI-DK-2016/2017-0147Nedostatky v papierových zápisoch o stretnutí
MI-DK-2016/2017-0146Nedohranie stretnutia
MI-DK-2016/2017-0145Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2016/2017-0144Neposkytnutie šatní pre hostí a DO
MI-DK-2016/2017-0143Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0142Neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0141Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0140Nedohranie stretnutia
MI-DK-2016/2017-0139Dodatočné doručenie vyžiadaného videozáznamu
MI-DK-2016/2017-0138Nedohrané stretnutie
MI-DK-2016/2017-0137Nepristojnosti
MI-DK-2016/2017-0136Nepristojnosti
MI-DK-2016/2017-0135Nepristojnosti
MI-DK-2016/2017-0134Nepristojnosti
MI-DK-2016/2017-0130Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu
MI-DK-2016/2017-0129Nedostavenie sa na zasadnutie
MI-DK-2016/2017-0128Nedohranie stretnutia
MI-DK-2016/2017-0127Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2016/2017-0126Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2016/2017-0125Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu