Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Uhrina
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2016/2017-0272Nezabezpečovanie natáčania videozáznamu
MI-DK-2016/2017-0271Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2016/2017-0270Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0269Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0268Nepristojnosti v stretnuti
MI-DK-2016/2017-0263Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2016/2017-0262Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0261Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0260Neskoré doručenie zápisu o stretnutí
MI-DK-2016/2017-0259Nepristojnosti v stretnuti
MI-DK-2016/2017-0248Nezabezpečovanie natáčania videozáznamu zo stretnutia
MI-DK-2016/2017-0247Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2016/2017-0246Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0245Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0244Nepristojnosti v stretnutí
MI-DK-2016/2017-0233Predvolanie na DK
MI-DK-2016/2017-0232Nevyplnenie zápisu o stretnutí v ISSF (laik)
MI-DK-2016/2017-0231Nerešpektovanie nariadenia
MI-DK-2016/2017-0230Nedohranie stretnutia
MI-DK-2016/2017-0229Neskorý nástup na stretnutie
MI-DK-2016/2017-0228Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2016/2017-0227Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0226Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0225Dodatočné doručenie vyžiadaného videozáznamu