Disciplinárna komisia
Členovia
Lukáš Ondráček
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2018/2019-0015Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia
MI-DK-2018/2019-0014Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2018/2019-0013DP - Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2018/2019-0012ODVOLANIE - autoremedúra
MI-DK-2018/2019-0011DS po ČK - vrazenie do protihráča
MI-DK-2018/2019-0008Predvolanie na DK
MI-DK-2018/2019-0005Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2018/2019-0004Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu
MI-DK-2018/2019-0003DS - Vulgárna nadávka, vyhrážanie sa R