Športovo-technická komisia
MI-STK-2017/2018-0041
Predvolanie
Na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu 11.10.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:15 h: Strážske (vedúci družstva alebo tréner prítomný na stretnutí); rozh. Milan Mazár (aj so svojimi poznámkami zo stretnutia) - všetci k stretnutiu 6.k. III.L mž U13 z 07.10.2017: Strážske - Močarany 6:3.
Rozhodnutie: MI-STK-2017/2018-0041
Klub: ŠK Strážske
Dátum zaevidovania: 08.10.2017 18:30
Dátum vyriešenia: 08.10.2017 18:30
Stav: Vyriešené