Športovo-technická komisia
MI-STK-2017/2018-0024
Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
Z ÚS ObFZ č. 10 z 06.09.2017 - zo Správ ŠTK: ● Tibava - k zmene termínu stretnutia 1.k. IV.L ž U15 Tibava - Zempl. Široká z 15.9.2017 na 14.9.2017 o 16:00 h bez uvedenia dôvodu. Súper sa k žiadosti stále nevyjadril a ŠTK ho opätovne žiada o vyjadrenie sa k nej cez ISSF obratom, lebo na najbližšom zasadnutí dňa 13.9.2017 o nej definitívne rozhodne.
Rozhodnutie: MI-STK-2017/2018-0024
Klub: OŠK Družstevník Zemplínska Široká
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 20:02
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 20:02
Stav: Vyriešené