Športovo-technická komisia
MI-STK-2017/2018-0010
Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
Z ÚS ObFZ č. 6 z 09.08.2017 - zo Správ ŠTK: ● Bracovce - žiadosť o zmenu termínu stretnutia 1.k. 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI“ Koromľa - Bracovce z 31.08.2017 o 17:00 h, na 29.08.2017 o 17:30 h (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ut 29.08.2017 o 17:30 h v Koromli.
Rozhodnutie: MI-STK-2017/2018-0010
Klub: OŠK Svornosť Bracovce
Dátum zaevidovania: 09.08.2017 21:22
Dátum vyriešenia: 09.08.2017 21:22
Stav: Vyriešené