Športovo-technická komisia
MI-STK-2017/2018-0009
Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
ŠTK ich po 02.08.2017 po 13:00 h dostala od týchto FO a FK: ● Lastomír - dňa 03.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k výmene miesta stretnutia 1.k. IV.L d Lastomír - Petrovce n/L z 05.08.2017 o 16:30 h z Lastomíra do Petroviec n/L z dôvodu úprav na štadióne v Lastomíre (poplatok za žiadosť: Lastomír - 15 €). Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 05.08.2017 o 15:30 h na ihrisku v Petrovciach n/L. Odvetné stretnutie v jarnej časti sa odohrá v Lastomíre.
Rozhodnutie: MI-STK-2017/2018-0009
Klub: OFK Lastomír
Dátum zaevidovania: 03.08.2017 11:03
Dátum vyriešenia: 03.08.2017 11:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
15 EUR 03.08.2017 11:03