Športovo-technická komisia
MI-STK-2017/2018-0008
Požiadavka o odhlásenie družstva zo súťaže
ŠTK ju dostala dňa 2.8.2017 od futb. odd. TJ Bánovce n/O, ktorý žiadal o odhlásenie družstva dorastencov zo IV. ligy dorastencov U19 z dôvodu nedostatočného počtu hráčov. ŠTK požiadavku zamietla, lebo súťaže „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018 sa definitívne uzavreli dňa 18.7.2017 o 10:00 h zverejnením priradených žrebovacích čísel na webovej stránke ObFZ Michalovce. Všetky súťaže ObFZ boli vygenerované v ISSF. Po definitívnom uzavretí súťaží sa každé pôvodne prihlásené družstvo do súťaže, ktoré sa z nej odhlási, považuje za družstvo zo súťaže odhlásené, aj s príslušnou poriadkovou pokutou, pričom sa považuje aj za prvé zostupujúce družstvo. Ak v uvedenej súťaži nebude štartovať družstvo dorastencov TJ Bánovce n/O, alebo ak toto z nej bude vylúčené, nebude spĺňať podmienku účasti v súťaži ani družstvo mužov TJ Bánovce n/O.
Rozhodnutie: MI-STK-2017/2018-0008
Klub: TJ Bánovce nad Ondavou
Dátum zaevidovania: 02.08.2017 17:06
Dátum vyriešenia: 02.08.2017 17:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 02.08.2017 17:06