Športovo-technická komisia
MI-STK-2017/2018-0003
Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2017/2018
Súťažný vklad klubu za jednotlivé družstvá klubu prihlásené do súťaží "Majstrovstiev ObFZ Michalovce" v sezóne 2017/2018 podľa platného rozhodnutia: - za 1 družstvo - VIII. liga mužov - 80 €; - za 1 družstvo - žiakov U15 - 30 €. Finančná zábezpeka klubu za nové družstvo mužov klubu prihlásené do najnižšej súťaže "Majstrovstiev ObFZ Michalovce" do sezóny 2017/2018: 170 € (po skončení sezóny 2017/2018, pri vyrovnaní všetkých restov voči ObFZ, bude táto finančná zábezpeka vrátená späť na účet príslušného FO - FK).
Rozhodnutie: MI-STK-2017/2018-0003
Klub: OŠK Tušice - TNV
Dátum zaevidovania: 05.07.2017 10:04
Dátum vyriešenia: 05.07.2017 10:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
80 EUR 05.07.2017 10:05
30 EUR 05.07.2017 10:05
170 EUR 05.07.2017 10:05