Športovo-technická komisia
MI-STK-2016/2017-0088
Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
21.k. IV.L Z ž U15 Rakovec n/O - Veľ. Slemence z 16.06.2017 o 16:00 h, na 17.06.2017 o 11:00 h, z dôvodu školského zájazdu domácich. Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v sobotu 17.06.2017 o 11:00 h v Rakovci n/O (poplatok za žiadosť: Rakovec n /O - 10 €).
Rozhodnutie: MI-STK-2016/2017-0088
Klub: OFK Rakovec nad Ondavou
Dátum zaevidovania: 15.06.2017 09:55
Dátum vyriešenia: 15.06.2017 09:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 15.06.2017 09:56