Športovo-technická komisia
MI-STK-2016/2017-0061
Nenastúpenie na stretnutie
Z ÚS ObFZ č. 42 z 19.10.2017 - zo Správ ŠTK: Palín - oznámenie o nenastúpení na odvetné stretnutie 4.k. 15.r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 Vyš. Remety - Palín z 19.04.2017 o 17:00 h, z dôvodu pracovných smien a chorôb hráčov. ŠTK na základe rozpisu tejto súťaže zrušila uvedené stretnutie s výsledkom 3:0 kont. v prospech domácich. Zároveň v zmysle bodu 11 rozpisu tejto súťaže sa družstvo mužov FK Palín automaticky považuje za vypadávajúce z tejto súťaže a družstvo mužov Vyš. Remety postúpilo do jej finále. Do pozornosti DK.
Rozhodnutie: MI-STK-2016/2017-0061
Klub: ŠK AGRO Palín
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 15:45
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 15:45
Stav: Vyriešené