Športovo-technická komisia
MI-STK-2016/2017-0059
Oznámenie o nenastúpení na stretnutie
Z ÚS ObFZ č. 40 - zo Správ ŠTK ObFZ: FK Žbince - o nenastúpení na prvé stretnutie 4.k. 15.r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 Pavlovce n/U - Žbince z 05.04.2017 o 16:30 h, z dôvodu veľkej absencie hráčov. ŠTK na základe rozpisu tejto súťaže zrušila uvedené stretnutie s výsledkom 3:0 kont. (do pozornosti DK) v prospech domácich. Zároveň v zmysle bodu 11 rozpisu tejto súťaže zrušila aj odvetu tohto stretnutia, družstvo mužov FK Žbince sa automaticky považuje za vypadávajúce z tejto súťaže a družstvo mužov OŠK Pavlovce n/U postúpilo do jej finále.
Rozhodnutie: MI-STK-2016/2017-0059
Klub: FK Žbince
Dátum zaevidovania: 07.04.2017 21:32
Dátum vyriešenia: 07.04.2017 21:32
Stav: Vyriešené