Športovo-technická komisia
Členovia
Marek Žofčák
Marek Hrinda
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-STK-2017/2018-0046Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0045Pochvala na výkon R
MI-STK-2017/2018-0044Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0043Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0042Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0040Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0039Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0038Žiadosť o zmenu termínu domácich stretnutí
MI-STK-2017/2018-0037Vybavenie potvrdení mimo zas. ŠTK
MI-STK-2017/2018-0036Oznámenie o mieste stretnutia
MI-STK-2017/2018-0035Oznámenie o mieste stretnutia
MI-STK-2017/2018-0034Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0033Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0032Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0031Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0030Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0029Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0028Doručenie RP po nastúpení na stretnutie bez RP
MI-STK-2017/2018-0027Doručenie RP po nastúpení na stretnutie bez RP
MI-STK-2017/2018-0026Námietka voči štartu hráčov
MI-STK-2017/2018-0025Žiadosť o zmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0024Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0023Vybavenie potvrdení mimo zas. ŠTK
MI-STK-2017/2018-0022Podnet na ŠTK
MI-STK-2017/2018-0021Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0020Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0019Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0018Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0017Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0016Žiadosť o zmenu miesta domácich stretnutí
MI-STK-2017/2018-0015Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0014Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0013Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP
MI-STK-2017/2018-0012Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0011Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0010Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0009Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0008Požiadavka o odhlásenie družstva zo súťaže
MI-STK-2017/2018-0007Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0006Doplatok súť. vkladu do súťaží M-ObFZ 2017/2018
MI-STK-2017/2018-0005Doplatok súť. vkladu do súťaží M-ObFZ 2017/2018
MI-STK-2017/2018-0004Doplatok súť. vkladu do súťaží M-ObFZ 2017/2018
MI-STK-2017/2018-0003Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2017/2018
MI-STK-2017/2018-0002Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2017/2018
MI-STK-2017/2018-0001Stanovisko ŠTK k námietke