Športovo-technická komisia
Členovia
Ladislav Popik
Ján Hamadej
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-STK-2017/2018-0074Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0073Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0072Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0071Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0070Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0069Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0068Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0067Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0066ŽIadosť o zmenu UHČ
MI-STK-2017/2018-0065Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0064Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0063Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0062Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0061Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0060Odhlásenie mužstva zo súťaže
MI-STK-2017/2018-0059Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0058Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0057Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0056ŽIadosť o zmenu hracieho dňa
MI-STK-2017/2018-0055ŽIadosť o zmenu UHČ
MI-STK-2017/2018-0054Žiadosť o zmenu hracieho dňa mž
MI-STK-2017/2018-0053Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0052Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0051Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0050Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0049Žiadosť o udelenie výnimky
MI-STK-2017/2018-0048Žiadosť o odhlásenie družstva zo súťaže
MI-STK-2017/2018-0047Súťažný vklad do Turnaja ObFZ mužov v HaFu
MI-STK-2017/2018-0046Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0045Pochvala na výkon R
MI-STK-2017/2018-0044Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0043Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0042Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0040Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0039Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0038Žiadosť o zmenu termínu domácich stretnutí
MI-STK-2017/2018-0037Vybavenie potvrdení mimo zas. ŠTK
MI-STK-2017/2018-0036Oznámenie o mieste stretnutia
MI-STK-2017/2018-0035Oznámenie o mieste stretnutia
MI-STK-2017/2018-0034Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2017/2018-0033Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0032Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0031Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0030Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0029Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0028Doručenie RP po nastúpení na stretnutie bez RP
MI-STK-2017/2018-0027Doručenie RP po nastúpení na stretnutie bez RP
MI-STK-2017/2018-0026Námietka voči štartu hráčov
MI-STK-2017/2018-0025Žiadosť o zmenu miesta stretnutia