Športovo-technická komisia
Členovia
Marek Žofčák
Marek Hrinda
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-STK-2017/2018-0003Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2017/2018
MI-STK-2017/2018-0002Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2017/2018
MI-STK-2017/2018-0001Stanovisko ŠTK k námietke