Športovo-technická komisia
Členovia
Ladislav Popik
Ján Hamadej
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-STK-2017/2018-0151Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0150Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0149Nepripravenie techniky k stretnutiu
MI-STK-2017/2018-0148Nepripravenie techniky k stretnutiu
MI-STK-2017/2018-0147Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0146Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0145Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0144Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0143Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2017/2018-0142Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0141Zabezpečenie usporiadania finále pohára ObFZ Michalovce
MI-STK-2017/2018-0140Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK
MI-STK-2017/2018-0139Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0138Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0137Predčasné ukončenie stretnutia
MI-STK-2017/2018-0136Žiadosť o zmenu termínu
MI-STK-2017/2018-0135Žiadosť o zmenu termínu
MI-STK-2017/2018-0134Neopravnený štart hráča
MI-STK-2017/2018-0133Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0132Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0131Predčasné ukončenie stretnutia
MI-STK-2017/2018-0130Predčasné ukončenie stretnutia
MI-STK-2017/2018-0129Nedostavenie sa na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0128Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0127Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0126Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0125Predvolanie na najbližšie zasadnutie ŠTK
MI-STK-2017/2018-0124Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0123Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0122Odvolanie voči uzneseniu
MI-STK-2017/2018-0121Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0120Záujem o usporiadanie finálového stretnutia o Pohár ObFZ Mi
MI-STK-2017/2018-0119Nepripravenie techniky k stretnutiu
MI-STK-2017/2018-0118Nepripravenie techniky k stretnutiu
MI-STK-2017/2018-0117Nepripravenie techniky k stretnutiu
MI-STK-2017/2018-0116Nepripravenie nominácie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0115Nepripravenie nominácie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0114Nepripravenie nominácie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0113Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0112Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0111Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0110Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0109Žiadosť o zmenu termínu
MI-STK-2017/2018-0108ŽIadosť o zmenu UHČ
MI-STK-2017/2018-0107Sťažnosť na výkon rozhodcu
MI-STK-2017/2018-0106Neoprávnený štart hráča
MI-STK-2017/2018-0105Oneskorený začiatok stretnutia
MI-STK-2017/2018-0104Oneskorený začiatok stretnutia
MI-STK-2017/2018-0103nepripravenie nominácie na stretnutie
MI-STK-2017/2018-0102Nepripravenie techniky k stretnutiu