Športovo-technická komisia
Členovia
Ladislav Popik
Ján Hamadej
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-STK-2018/2019-0033Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2018/2019-0032Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0031Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2018/2019-0030Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2018/2019-0029Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0028Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0027Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0026Žiadosť o zmenu ÚHČ
MI-STK-2018/2019-0025Žiadosť o zmenu ÚHČ
MI-STK-2018/2019-0024Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0023Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0022Žiadosť o zmenu miesta stretnutia
MI-STK-2018/2019-0021Žiadosť o zmenu miesta stretnutia
MI-STK-2018/2019-0020Súhlas so zmenu ÚHČ
MI-STK-2018/2019-0019Súhlas so zmenou ÚHD
MI-STK-2018/2019-0018Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0017Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0016Žiadosť o zmenu ÚHD
MI-STK-2018/2019-0015Súhlas so zmenou miesta stretnutia
MI-STK-2018/2019-0014Žiadosť o zmenu miesta stretnutia
MI-STK-2018/2019-0013Žiadosť o zmenu ÚHČ
MI-STK-2018/2019-0012Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2018/2019-0011Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2018/2019-0010Doplatok súť. vkladu do súťaží M-ObFZ 2018/2019
MI-STK-2018/2019-0009Poplatok za nenahlásenie mládežníckeho družstva
MI-STK-2018/2019-0008Poplatok za nenahlásenie mládežníckeho družstva
MI-STK-2018/2019-0007Poplatok za nenahlásenie mládežníckeho družstva
MI-STK-2018/2019-0006Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2018/2019-0005Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2018/2019-0004Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2018/2019
MI-STK-2018/2019-0003Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2018/2019
MI-STK-2018/2019-0002Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2018/2019
MI-STK-2018/2019-0001Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2018/2019