Športovo-technická komisia
Členovia
Marek Žofčák
Marek Hrinda
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-STK-2016/2017-0078Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0077Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0076Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0075Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0074Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0073Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0072Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0071Žiadosť o zmenu miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0070Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0069Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0068Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0067Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP
MI-STK-2016/2017-0066Oznámenie k predvolaniu na zasadnutie ŠTK
MI-STK-2016/2017-0065Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK
MI-STK-2016/2017-0064Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0063Žiadosť o zmenu termínu a miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0062Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2016/2017-0061Nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2016/2017-0060Žiadosť o zmenu termínu a miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0059Oznámenie o nenastúpení na stretnutie
MI-STK-2016/2017-0058Sťažnosť na správanie sa divákov
MI-STK-2016/2017-0057Žiadosť o zmenu termínu domácich stretnutí
MI-STK-2016/2017-0056Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0055Žiadosť o zmenu miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0054Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0053Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0052Súťažný vklad do Turnaja ObFZ mužov v HaFu
MI-STK-2016/2017-0051Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0050Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0049Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0048Žiadosť o vystavenie duplikátu SŠ
MI-STK-2016/2017-0047Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0046Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0045Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0044Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0043Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0042Žiadosť o výmenu miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0041Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0040Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0039Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0038Žiadosť o zmenu termínu a miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0037Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0036Žiadosť o zmenu termínu a miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0035Náhrady cestovných nákladov
MI-STK-2016/2017-0034Žiadosť o zmenu termínu alebo miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0033Žiadosť o zmenu termínu alebo miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0032Žiadosť o zmenu termínu alebo miesta stretnutia
MI-STK-2016/2017-0031Úhrada náležitosti DO pri neodohraných stretnutiach
MI-STK-2016/2017-0030Úhrada náležitosti DO pri neodohraných stretnutiach
MI-STK-2016/2017-0029Úhrada náležitosti DO pri neodohraných stretnutiach