Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-MK-2017/2018-0001Vybavovanie matričných úkonov cez víkendy