Rozhodnutia
MI-MK-2017/2018-0003Vybavovanie matričných úkonov cez víkendy
MI-MK-2017/2018-0002Vybavovanie matričných úkonov cez víkendy
MI-MK-2017/2018-0001Vybavovanie matričných úkonov cez víkendy