Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-MK-2016/2017-0010Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0009Oprava údajov hráča pred schválením „Žiadosti o RP“ cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0008Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0007Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0006Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0005Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0004Oprava údajov hráča pri žiadosti o RP cez víkend
MI-MK-2016/2017-0003Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0002Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0001Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky