Komisia delegátov
MI-KD-2017/2018-0001
žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KD-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 03.10.2017 18:26
Dátum vyriešenia: 03.10.2017 18:26
Stav: Vyriešené