Komisia delegátov
MI-KD-2016/2017-0001
Vetovanie delegáta stretnutia
KR uvedenú vetáciu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KD-2016/2017-0001
Klub: OŠK Porostov
Dátum zaevidovania: 31.05.2017 20:59
Dátum vyriešenia: 31.05.2017 21:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za vetovanie D. 7 EUR 31.05.2017 21:02