Odvolacia komisia
MI-OK-2016/2017-0006
Nesprávne podanie
Uvedené odvolanie nie je v súlade SP -piata hlava , článok 126-130, a Štatútu OK , 4 .časť, článok 7 , odvolanie je potrebne adresovať ŠTK.
Rozhodnutie: MI-OK-2016/2017-0006
Klub: OFK Rakovec nad Ondavou
Dátum zaevidovania: 24.04.2017 09:07
Dátum vyriešenia: 24.04.2017 09:08
Stav: Vyriešené