Odvolacia komisia
MI-OK-2016/2017-0005
OK 2/2016
Odvolacia komisia ObFZ Michalovce na základe predložených dokumentov a uznesení ŠTK potvrdzuje druhotné rozhodnutie ( uznesenie) uvedené v úradnej správe ( ÚS č.7), v plnom znení. V uvedenom stretnutí sa dopustil závažnej chyby Rozhodca stretnutia , ktorý bol odstúpený na riešenie KR s postihom. ŠTK správne postupovala bez hracích dôsledkov. Poplatok za odvolanie uhradiť v zbernej faktúre v zmysle SP SFZ resp. rozpisu súťaže ObFZ Michalovce.
Rozhodnutie: MI-OK-2016/2017-0005
Klub: OŠK Krišovská Liesková
Dátum zaevidovania: 06.10.2016 12:59
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 11:01
Stav: Vyriešené