Odvolacia komisia
MI-OK-2016/2017-0002
Odvolanie proti rozhodnutiu MRK
ÚS ObFZ č. 6 z 11.8.2016 SPRÁVY OK ObFZ: Odvolanie voči schválenému prestupu: OK ho dostala v ISSF cez elektronickú podateľňu podaním na komisiu dňa 03.08.2016 od hráča Jozef Mandela (1201488), ktorý mal v tomto registračnom období schválený prestup z FC Stako Nižná Rybnica do OŠK Porostov, pričom hráč požaduje tento prestup zrušiť. Uvedené odvolanie nepatrí OK a táto sa ním nezaoberala.
Rozhodnutie: MI-OK-2016/2017-0002
Dátum zaevidovania: 19.09.2016 14:08
Dátum vyriešenia: 19.09.2016 14:08
Stav: Vyriešené