Odvolacia komisia
Členovia
Jozef Varga
Marcel Behún
Tajomníci