Odvolacia komisia
Členovia
Jozef Varga
Marcel Behún
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-OK-2017/2018-0003Neoprávnený štart hráča- po 5 ŽK
MI-OK-2017/2018-0001Pokuta od ŠTK