25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
26.03.2017 15:00   o 1mes 1d 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
25.03.2017 15:00   o 1mes 2h 29m 5s
24.02.2017
Adam Zreľák: Do Poľska pôjdem ešte silnejší!
24.02.2017
Úradná správa č. 32 zo dňa 25.2.2017
24.02.2017
U16 do Luxemburska s jednou zmenou
23.02.2017
Oznam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre športových odborníkov - podnikateľov
23.02.2017
Z Voderadov až do slávneho Ajaxu
Správy
Komisie
Športovo-technická komisia
MI-STK-2016/2017-0052Súťažný vklad do Turnaja ObFZ mužov v HaFu
MI-STK-2016/2017-0051Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0050Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
MI-STK-2016/2017-0049Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
Disciplinárna komisia
MI-DK-2016/2017-0164Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2016/2017-0163Nedohranie stretnutia
MI-DK-2016/2017-0162Nepripravenosť hracej plochy
MI-DK-2016/2017-0161Neposkytnutie šatní pre hostí a DO
Komisia delegátov

Nenašli sa žiadne rozhodnutia

Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0011sťažnosť na výkon R
MI-KR-2016/2017-0010Pochvala na výkon R
MI-KR-2016/2017-0009žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2016/2017-0008žiadosť o zrušenie obsadenia
Matričná komisia
MI-MK-2016/2017-0008Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0007Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0006Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
MI-MK-2016/2017-0005Vybavenie ost. matričných úkonov cez víkendy a sviatky
Odvolacia komisia
MI-OK-2016/2017-0003Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK
MI-OK-2016/2017-0002Odvolanie proti rozhodnutiu MRK
Súťaže
Pohár ObFZ Michalovce mužov (Muži)
Základná časť, 4. kolo
19.10.2016 16:00    Ukončený
19.10.2016 16:00    Ukončený
19.10.2016 16:00    Ukončený
19.10.2016 16:00    Ukončený
VI.liga mužov ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 13. kolo
VII.liga Západ mužov ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 11. kolo
VII.liga Východ mužov ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 9. kolo
VIII.liga mužov ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 13. kolo
IV.liga dorastencov U19 ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 13. kolo
V.liga Východ dorastencov U19 ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 10. kolo
29.10.2016 11:00    Ukončený
29.10.2016 14:00    Ukončený
29.10.2016 14:00    Ukončený
V.liga Stred dorastencov U19 ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 10. kolo
29.10.2016 11:00    Ukončený
29.10.2016 14:00    Ukončený
29.10.2016 14:00    Ukončený
V.liga Západ dorastencov U19 ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 9. kolo
III.liga žiakov U15 ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 10. kolo
27.10.2016 16:00    Ukončený
28.10.2016 16:00    Ukončený
28.10.2016 16:00    Ukončený
IV.liga Východ žiakov U15 ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 10. kolo
IV.liga Západ žiakov U15 ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 9. kolo
III.liga mladších žiakov U13 ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 10. kolo
29.10.2016 10:00    Ukončený

: 0
29.10.2016 10:00    
0
03.11.2016 13:00    Ukončený