Live center
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
26.05.2018 10:00   o 1d4h32m2s
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
26.05.2018 10:00   o 1d4h32m2s
Súťaže
Pohár ObFZ Michalovce mužov (Muži)
Základná časť, 7. kolo
19.04.2018 17:00
: 2
19.04.2018 17:00    Ukončený
19.04.2018 17:00
: 2
19.04.2018 17:00    Ukončený
VI.liga mužov ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 22. kolo
20.05.2018 14:00    Ukončený
20.05.2018 14:00
5 : 2
20.05.2018 14:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
3 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
1 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
8 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    
20.05.2018 17:00    Ukončený
VII.liga Východ mužov ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 14. kolo
20.05.2018 14:00
: 4
20.05.2018 14:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
7 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
3 : 2
20.05.2018 17:00    Ukončený
VII.liga Západ mužov ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 18. kolo
20.05.2018 14:00
6 : 1
20.05.2018 14:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
7 : 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 0

20.05.2018 17:00    
0
20.05.2018 17:20    Ukončený
VIII.liga mužov ObFZ Michalovce (Muži)
Základná časť, 22. kolo
20.05.2018 10:30
9 : 1
20.05.2018 10:30    Ukončený
20.05.2018 14:00
4 : 0
20.05.2018 14:00    Ukončený

20.05.2018 17:00
: 0
20.05.2018 17:00    
0
20.05.2018 17:00
: 3
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
2 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 3
20.05.2018 17:00    Ukončený
IV.liga dorastencov U19 ObFZ MichalovceDORASTENCI (Muži)
Základná časť, 23. kolo
Do zápasu ostáva
1d8h32m2s
26.05.2018 14:00
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s

Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
Do zápasu ostáva
2d11h32m2s
27.05.2018 17:00
27.05.2018 17:00   o 2d11h32m2s
V.liga Východ dorastencov U19 ObFZ MichalovceDORASTENCI (Muži)
Základná časť, 15. kolo
Do zápasu ostáva
1d8h32m2s
26.05.2018 14:00
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00

26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
V.liga Západ dorastencov U19 ObFZ MichalovceDORASTENCI (Muži)
Základná časť, 15. kolo
Do zápasu ostáva
1d8h32m2s
26.05.2018 14:00
26.05.2018 14:00   o 1d8h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
Do zápasu ostáva
1d11h32m2s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d11h32m2s
III.liga žiakov U15 ObFZ MichalovceZIACI (Muži)
Základná časť, 17. kolo
Do zápasu ostáva
10h32m2s
25.05.2018 16:00
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
Do zápasu ostáva
10h32m2s
25.05.2018 16:00
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
Do zápasu ostáva
4d10h32m2s
29.05.2018 16:00
29.05.2018 16:00   o 4d10h32m2s
IV.liga Východ žiakov U15 ObFZ MichalovceZIACI (Muži)
Základná časť, 11. kolo
24.05.2018 16:00
5 : 1
24.05.2018 16:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
10h32m2s
25.05.2018 16:00

25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
Do zápasu ostáva
10h32m2s
25.05.2018 16:00
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
Do zápasu ostáva
10h32m2s
25.05.2018 16:00
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
IV.liga Západ žiakov U15 ObFZ MichalovceZIACI (Muži)
Základná časť, 11. kolo
24.05.2018 16:00
: 5
24.05.2018 16:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
10h32m2s
25.05.2018 16:00
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
Do zápasu ostáva
10h32m2s
25.05.2018 16:00
25.05.2018 16:00   o 10h32m2s
Do zápasu ostáva
10h32m2s
25.05.2018 16:00
III.liga mladších žiakov U13 ObFZ MichalovceZIACI (Muži)
Základná časť, 15. kolo
23.05.2018 15:00
: 6
23.05.2018 15:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
1d4h32m2s
26.05.2018 10:00
26.05.2018 10:00   o 1d4h32m2s
Komisie
MI-STK-2017/2018-0125Predvolanie na najbližšie zasadnutie ŠTK
MI-STK-2017/2018-0124Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0123Zmena termínu stretnutia
MI-STK-2017/2018-0122Odvolanie voči uzneseniu
MI-DK-2017/2018-0223Nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0222Nepripravená technika k stretnutiu
MI-DK-2017/2018-0221Oneskorený začiatok stretnutia
MI-KD-2017/2018-0001žiadosť o nedelegovanie
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
MI-KR-2017/2018-0088pochvala na výkon R
MI-KR-2017/2018-0087vyjadrenie k sťažnosti
MI-KR-2017/2018-0086sťažnosť na výkon R
MI-KR-2017/2018-0085pochvala na výkon R
MI-MK-2017/2018-0003Vybavovanie matričných úkonov cez víkendy
MI-MK-2017/2018-0002Vybavovanie matričných úkonov cez víkendy
MI-MK-2017/2018-0001Vybavovanie matričných úkonov cez víkendy
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Regionálne správy
Správy