Live center
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
05.08.2018 16:30   o 15d22h20m9s
Súťaže
Komisie
MI-STK-2018/2019-0010Doplatok súť. vkladu do súťaží M-ObFZ 2018/2019
MI-STK-2018/2019-0009Poplatok za nenahlásenie mládežníckeho družstva
MI-STK-2018/2019-0008Poplatok za nenahlásenie mládežníckeho družstva
MI-STK-2018/2019-0007Poplatok za nenahlásenie mládežníckeho družstva
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
MI-KR-2018/2019-0004žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0003ospravedlnenie z letného seminára R
MI-KR-2018/2019-0002ospravedlnenie z neúčasti na seminári R
MI-KR-2018/2019-0001ospravedlnenie z neúčasti na seminári R
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy